Al Mahagandhayon monestir,

1.    Tenir bon cor es el primer.

2.    Respectar el Vinaya (codi de la disciplina monàstica), es

       el segon.

3.    Mantenir-se sa es el tercer.

4.    Ser net es el quart.

5.    Saber com vestir es el cinquè.

6.    Tenir una conducta intel·ligent es el sisè.

7.    Ser intel·ligent en la parla es el setè.

8.    Ser intel·ligent en el caminar es el vuitè.

9.    Obeir les normes es el novè.

10.  Ser literat es el desè.